Dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan trong xử trí tắc mật ác tính: Kết quả bước đầu

Bài viết trình bày đánh giá tính an toàn và hiệu quả của kĩ thuật dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan (PTBD) trong xử trí tắc mật ác tính. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả ngang có theo dõi trên 48 bệnh nhân tắc mật ác tính được dẫn lưu mật qua da xuyên gan (PTBD) tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế từ 1/2019 đến 10/2021. | Dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan trong xử trí tắc mật ác tính Kết quả bước đầu DOI Nghiên cứu DẪN LƯU ĐƯỜNG MẬT QUA DA XUYÊN GAN TRONG XỬ TRÍ TẮC MẬT ÁC TÍNH KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU Lê Nguyên Pôn1 Trần Văn Khôi2 Ngô Đắc Hồng Ân1 Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh3 Lê Minh Tuấn1 Đặng Quang Hùng3 Lê Hoàng Huy3 Lê Trọng Bỉnh1 1Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế 2Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế 3Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của kĩ thuật dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan PTBD trong xử trí tắc mật ác tính. Phương pháp Nghiên cứu mô tả ngang có theo dõi trên 48 bệnh nhân tắc mật ác tính được dẫn lưu mật qua da xuyên gan PTBD tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế từ 1 2019 đến 10 2021. Mô tả các đặc điểm kĩ thuật và chỉ định của PTBD. Đánh giá tính an toàn thông qua các biến chứng tính hiệu quả thông qua sự thành công về mặt kĩ thuật và giảm bilirubin toàn phần bilirubin TP . Kết quả Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 66 4 13 3. Giá trị trung bình của bilirubin toàn phần là 235 25 129 87 μmol l . Tỷ lệ thành công về mặt thủ thuật là 100 tỷ lệ đặt được dẫn lưu trong ngoài là 37 5 giảm bilirubin toàn phần đáng kể là 78 9 . Tổn thương gan đa ổ làm giảm hiệu quả hạ bilirubin. Tỷ lệ biến chứng nặng là 12 5 và biến chứng nhẹ là 18 8 các biến chứng nặng đều liên quan đến nhiễm trùng. Kết luận PTBD là một kĩ thuật an toàn và hiệu quả trong cải thiện triệu chứng của tắc mật ác tính. Từ khoá Tắc mật ác tính dẫn lưu đường mật qua da bilirubin ABSTRACT PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE FOR MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION A PRELIMINARY RESULT Le Nguyen Pon1 Tran Van Khoi2 Ngo Dac Hong An1 Huyen Ton Nu Hong Hanh3 Le Minh Tuan1 Dang Quang Hung3 Le Hoang Huy3 Le Trong Binh1 Aim to evaluate the safety and effectiveness of percutaneous transhepatic biliary drainage PTBD for malignant biliary obstruction. Ngày nhận bài Methods A cross-sectional study .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    98    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.