Ứng dụng phương pháp chập mặt phẳng dựng hình chiếu trục đo của vật thể

Trong Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật, xây dựng hình chiếu trục đo của một vật thể có rất nhiều phương pháp. Thông thường để truyền đạt kiến thức và các nội dung học trên giảng đường chủ yếu tập trung vào phương pháp dựng hình chiếu trục đo từ 2 mặt phẳng hình chiếu bằng các loại hình chiếu trục đo: Vuông góc đều, vuông góc cân, xiên góc đều, đứng cân. Phương pháp chập mặt phẳng để vẽ hình chiếu trục đo của vật thể có thể được áp dụng như là một phương pháp thay thế các phương pháp truyền thống. | ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHẬP MẶT PHẲNG DỰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO CỦA VẬT THỂ APPLICATION OF MEASURING SCENE SURFACE METHOD OF MEASURING SCENE OF OBJECTIVES ThS. Lê Thị Mai Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Email lethimai@ Ngày tòa soạn nhận được bài báo 09 03 2021 Ngày phản biện đánh giá 19 03 2021 Ngày bài báo được duyệt đăng 26 03 2021 Tóm tắt Trong Hình học họa hình Vẽ kỹ thuật xây dựng hình chiếu trục đo của một vật thể có rất nhiều phương pháp. Thông thường để truyền đạt kiến thức và các nội dung học trên giảng đường chủ yếu tập trung vào phương pháp dựng hình chiếu trục đo từ 2 mặt phẳng hình chiếu bằng các loại hình chiếu trục đo vuông góc đều vuông góc cân xiên góc đều đứng cân 1 2 4 Phương pháp chập mặt phẳng để vẽ hình chiếu trục đo của vật thể có thể được áp dụng như là một phương pháp thay thế các phương pháp truyền thống. Phương pháp chập mặt phẳng để xây dựng hình chiếu trục đo của vật thể từ 2 hình chiếu thẳng góc được đặt ở hai mặt phẳng cơ sở - mặt phẳng hình chiếu trục đo qua các phép chiếu vuông góc với các mặt phẳng cơ sở đó giúp người làm có cái nhìn không gian tổng quát dễ hình dung vật thể không gian 3 chiều từ các điểm giao của hai phương chiếu. Tìm hình dạng của 1 đường hay của mặt bất kỳ bằng các sử dụng các vết mặt phẳng trên mặt phẳng hình chiếu cơ sở để tính được độ lớn thật của đường và mặt đó. Từ các đường và mặt ta tổng hợp được hình chiếu trục đo của vật thể bằng phương pháp chập mặt phẳng. Từ khóa hình chiếu trục đo vật thể mặt phẳng hình chiếu vuông góc đều vuông góc cân xiên góc đều đứng cân chập mặt phẳng phương pháp hai hình chiếu vuông góc mặt phẳng vết hướng chiếu mặt phẳng hình chiếu cơ sở - mặt phẳng hình chiếu trục đo. Summary In Graphical Geometry - Technical drawing constructing the measuring axis projection of an object has many methods. Normally to convey knowledge and learning content TẠP CHÍ KHOA HỌC 41 QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ in the lecture halls mainly focus on the method of constructing the projection of the

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    90    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.