Nền kinh tế triều Lý trong lịch sử phong kiến Việt Nam (1009-1225)

Nhà Lý là một triều đại thịnh trị trong nền quân chủ Việt Nam, quốc hiệu Đại Việt và tồn tại 216 năm. Bước vào thời kỳ phong kiến, với việc xây dựng chế độ trung ương tập quyền, nhà Lý đã có đủ sức mạnh để ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Nền kinh tế Đại Việt thời Lý phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vào thời nhà Lý (1009-1225) trong lịch sử Việt Nam, bao gồm nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và tiền tệ. Với chiến lược phát triển kinh tế lấy nông nghiệp làm cơ bản, Đại Việt nói chung, triều Lý nói riêng đã tạo được thế đứng vững chắc, đời sống nhân dân ấm no, mở ra kỷ nguyên Đại Việt phát triển rực rỡ trong lịch sử Việt Nam. | QUẢN LÝ KINH TẾ NỀN KINH TẾ TRIỀU LÝ TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM 1009 - 1225 Phạm Thị Kim Oanh ABSTRACT The Lý Dynasty also known as the House of Lý was a prosperous dynasty in the Vietnamese monarchy. The name of the country was changed into Dai Viet and lasted for 216 years. Entering the feudal period and building the statism the Lý Dynasty had full power to stabilize politics and develop economy. The economy of Dai Viet under the Lý Dynasty reflected issues related to economic activities during the Lý Dynasty 1009 - 1225 in Vietnamese history including agriculture handicrafts trade and monetary. With the economic development strategy based on agriculture Dai Viet has created a secure position prosperous people s life ushered in the brilliant Dai Viet era in Vietnamese history. Keywords Economy agriculture handicrafts trade. Received 16 10 2021 Accepted 02 11 2021 Published 12 12 2021 1. Đặt vấn đề nước. Chế độ phong cấp ruộng đất đã được thực Nhà Lý là một triều đại thịnh trị trong nền quân hiện với các tên thực ấp thực phong thang mộc chủ Việt Nam quốc hiệu Đại Việt và tồn tại 216 ấp thác thao điền thái ấp. Đối tượng được phong năm. Bước vào thời kỳ phong kiến với việc xây cấp là một số người trong hàng ngũ quan lại quí dựng chế độ trung ương tập quyền nhà Lý đã có tộc quan chức và người có công. đủ sức mạnh để ổn định chính trị phát triển kinh Ruộng quốc khố quan điền là một trong hai tế. Nền kinh tế Đại Việt thời Lý phản ánh những loại ruộng công trực tiếp do Nhà nước quản lý vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vào thời canh tác bằng trâu cày nông cụ của Nhà nước với nhà Lý 1009-1225 trong lịch sử Việt Nam bao các lực lượng sản xuất là các tù khổ sai nô tì gọi gồm nông nghiệp thủ công nghiệp thương mại là cảo điền nhi cảo điền hoành và các tù binh chủ và tiền tệ. Với chiến lược phát triển kinh tế lấy yếu là tù binh Chăm cày cấy hoa lợi sung vào kho nông nghiệp làm cơ bản Đại Việt nói chung triều của vua để chi dùng cho hoàng cung. Đồn điền Lý nói .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.