Hiệu lực của một số thuốc thảo mộc phòng trừ rệp muội (Aphis gossypii Glover) trên cây dưa chuột (Cucumis sativus L.)

Các thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp muội Aphis gossypii Glover của một số thuốc trừ sâu thảo mộc tách chiết từ hạt cây củ đậu, lá xoan, lá cơi, và ớt được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm, Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC TÂY BẮC Nguyễn Thị Vân và nnk 2021 Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 120 - 125 HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC THẢO MỘC PHÒNG TRỪ RỆP MUỘI Aphis gossypii Glover TRÊN CÂY DƯA CHUỘT Cucumis sativus L. 1 Nguyễn Thị Vân 1Sa Thị Phương 2Vũ Quang Giảng 1 Trường Cao đẳng Sơn La 2 Trường Đại học Tây Bắc Tóm tắt Các thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp muội Aphis gossypii Glover của một số thuốc trừ sâu thảo mộc tách chiết từ hạt cây củ đậu lá xoan lá cơi và ớt được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La. Kết quả cho thấy thuốc thảo mộc pha chế từ hỗn hợp hạt củ đậu và ớt 1kg hạt củ đậu khô 1kg ớt 10 lít nước và từ hỗn hợp lá xoan lá cơi ớt 0 5kg lá xoan khô 0 5kg lá cơi 1kg ớt 10 lít nước có hiệu quả trừ rệp rất cao đạt lần lượt 88 32 và 84 97 sau phun 7 ngày. Hiệu lực trừ rệp của thuốc thảo mộc tách chiết riêng lẻ từ hạt củ đậu 1kg hạt củ đậu khô 10 lít nước là 81 92 sau phun 7 ngày. Thuốc thảo mộc tách chiết riêng lẻ từ lá cơi 1kg lá cơi khô 10 lít nước và lá xoan 1kg lá xoan khô 10 lít nước có hiệu quả trừ rệp ở mức khá lần lượt đạt 60 75 và 67 93 sau phun 7 ngày. Hiệu lực trừ rệp muội của hỗn hợp hạt củ đậu và ớt là cao nhất tiếp đến là hỗn hợp lá xoan lá cơi và ớt. Hai hỗn hợp thuốc thảo mộc này nên được đưa vào sử dụng để trừ rệp muội Aphis gossypii Glover trên dưa chuột. Từ khóa Rệp muội thuốc trừ sâu thảo mộc hạt cây củ đậu lá xoan lá cơi. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ niên 1980 ngày càng có nhiều tác giả quan tâm Rệp muội là nhóm sâu hại nguy hiểm trên rau nghiên cứu thuốc thảo mộc trong phòng chống trong đó có dưa chuột. Rệp muội không những các loài sâu hại khác nhau Lê. Trường 1987 chích hút dịch cây làm cho cây khô héo giảm 6 Vũ Quang Côn và nnk 1993 2 Nguyễn Duy Trang và nnk 2000 5 . Tuy nhiên đến nay năng suất phẩm chất mà còn là vecto truyền vẫn rất ít chế phẩm thảo mộc được tách chiết kết bệnh cho cây Quách Thị Ngọ 2000 3 . hợp từ nhiều thành phần như lá xoan lá cây cơi Hiện nay ở Sơn La để hạn chế tác hại của ớt và hạt củ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    92    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.