Bài giảng Đánh giá kết quả hỗ trợ cảm xúc cho bà mẹ theo mô hình đào tạo cha mẹ về can thiệp sớm trẻ tự kỷ tại khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018

Bài giảng trình bày việc tìm hiểu thực trạng trầm cảm, lo âu, stress của các bà mẹ và đánh giá hiệu quả can thiệp đào tạo cho bà mẹ có con mắc tự kỷ tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung Ương. | BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỖ TRỢ CẢM XÚC CHO BÀ MẸ THEO MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHA MẸ VỀ CAN THIỆP SỚM TRẺ TỰ KỶ TẠI KHOA TÂM THẦN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 Đào Thị Thủy Trần Thị Trang Nguyễn Thị Thanh Mai ĐẶT VẤN ĐỀ Rối loạn phổ tự kỷ tự kỷ rối loạn phát triển thần kinh tâm thần một khuyết tật tồn tại suốt đời. Tỷ lệ mắc gia tăng Hoa Kỳ năm 2000 1 150 năm 2016 1 68 2018 1 58 . Khoa Tâm thần BV Nhi TƯ 2011- 2015 có trẻ TK nam gt nữ 4 6 lần . Tự kỷ là gánh nặng gia đình xã hội Tự kỷ còn là gánh nặng tâm lý gia đình đặc biệt cha mẹ Khi cha mẹ nhận được chẩn đoán con bị tự kỷ gt rơi vào tình trạng trầm cảm lo âu stress trầm trọng. ĐẶT VẤN ĐỀ Là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một áp lực hay một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn Stress tại lành mạnh của con người cả về thể chất lẫn tinh thần Là phản ứng tâm lí của con người trước những Lo âu khó khăn mối đe dọa của môi trường tự nhiên xã hội. Lo âu thường diễn ra 1 thời gian ngắn và giảm dần khi con người có đáp ứng thích nghi. Theo ICD-X 1 giai đoạn trầm cảm điển hình gồm các triệu chứng Khi sắc trầm mất mọi quan Trầm tâm thích thú giảm năng lượng tăng mệt mỏi Cảm giảm hoạt động giảm sút sự tập trung chú ý tính tự trọng và lòng tin ý tưởng bị tội nhìn vào tương lai ảm đạm ý tưởng hành vi tự hủy hoại rối loạn giấc ngủ ăn ít ngon miệng. ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiên cứu trên thế giới Firth 2013 NC 109 cha mẹ trẻ tự kỷ thấy trầm cảm 35 lo âu 22 và stress 30 . Rayan 2017 NC 104 cha mẹ trẻ tự kỷ có 79 8 là trầm cảm lo âu 85 6 stress 81 7 . Nghiên cứu tại Việt Nam Đào Thị Thủy và CS 2017 NC trên 58 cha mẹ trẻ tự kỷ có tỷ lệ stress là 74 2 . Vilayphone Chittavong 2018 NC trên 179 cha mẹ trẻ tự kỷ tại BV Nhi TW có 26 3 stress 34 6 lo âu và 39 7 trầm cảm. ĐẶT VẤN ĐỀ Vai trò của cha mẹ trong can thiệp Tiếp cận đào tạo trực tiếp kỹ năng can thiệp cá nhân Tham gia chiến lược can thiệp tại nhà Đồng hành cùng trẻ giúp trẻ hòa nhập Không ai khác bạn chính là chuyên gia can thiệp tốt nhất cho chính đứa con của bạn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.