Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng được chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! | SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn ĐỊA LÍ 10 Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian giao đề MÃ ĐỀ THI 132 Số câu của đề thi 30 câu 28 câu trắc nghiệm 2 câu tự luận Số trang 04 trang - Họ và tên thí sinh . Số báo danh . I. TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1 Đặc điểm không phải của trung tâm công nghiệp là A. gắn với đô thị vừa và lớn. B. không có dân cư sinh sống. C. gồm nhiều điểm khu công nghiệp. D. có các xí nghiệp nòng cốt. Câu 2 Điện được sản xuất từ nguồn nào cho sản lượng lớn nhất A. năng lượng Mặt Trời. B. nhiệt điện. C. điện nguyên tử. D. thủy điện. Câu 3 Các ngành công nghiệp phân bố chủ yếu ở các nước phát triển là A. điện tử- tin học cơ khí. B. sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm. C. khai thác than công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. D. công nghiệp thực phẩm khai thác dầu khí. Câu 4 Công nghiệp thực phẩm có vai trò A. là thước đo trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nước. B. đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người. C. có vai trò chủ đạo trong thực hiện cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật. D. đáp ứng nhu cầu ăn uống của con người. Câu 5 Sắp xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo quy mô từ lớn đến nhỏ A. điểm công nghiệp- khu công nghiệp- trung tâm công nghiệp- vùng công nghiệp. B. khu công nghiệp- trung tâm công nghiệp-điểm công nghiệp- vùng công nghiệp. C. vùng công nghiệp - trung tâm công nghiệp- khu công nghiệp-điểm công nghiệp. D. trung tâm công nghiệp- khu công nghiệp-vùng công nghiệp-điểm công nghiệp. Câu 6 Nhân tố dân cư lao động ảnh hưởng chủ yếu đến công nghiệp qua việc A. lựa chọn nơi xây dựng. B. đường lối chính sách phát triển. C. nguyên liệu cung cấp cho sản xuất. D. tiêu thụ sản phẩm. Câu 7 Cho bảng SẢN LƯỢNG THAN CỦA PHI LIP-PIN GIAI ĐOẠN 2010-2018 Đơn vị Triệu tấn Năm 2010 2015 2018 Sản lượng 6 7 7 4 11 8 Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2018 NXB Thống kê 2019 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng than của Phi-lip-pin giai đoạn 2010-2018 là A. cột. B. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    47    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.