Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Yên Mỹ

Hãy tham khảo Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Yên Mỹ để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi giữa học kì 2 như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD amp ĐT TỈNH HƯNG YÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 2021 TRƯỜNG THPT YÊN MỸ MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài 45 Phút Đề có 18 câu Đề có 2 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 350 2 5n Câu 1 lim bằng 3n 1 1 5 2 A. . B. . C. . D. . 10 2 2 3 x 2 2 x 15 Câu 2 Ta có lim là x 5 2 x 10 A. 4. B. . C. 4. D. 1. uuur uuur Câu 3 Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó bằng a2 a2 A. a 2 . B. . C. . D. a 2 . 2 2 2 Câu 4 Ta có lim 3x 7 x là x 3 2x 3 3 A. 6. B. . C. 2. D. . 2 2 x 1011 Câu 5 Tính xlim bằng x2 x 3 A. 1. B. 1. C. 2. D. 2. ax 3 x 1 Câu 6 Cho hàm số f x . Để f x liên tục trên R thì a thuộc khoảng x x 1 2 x A. 5. B. . C. 5. D. . 8x 1 Câu 11 Tính lim bằng x 3 x 3 A. 2. B. . C. 0. D. uuur Câu 12 Cho hình hộp B C D . Khi đó vectơ BC bằng vectơ nào dưới đây uuuuur uuuuur A. C D . B. B A . uuuur uuur C. A D . D. CB. Câu 13 Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD và N là uuur r uuur ur uur r trọng tâm tam giác ABC đặt SA a SB b SC c. Khẳng định nào sau đây đúng uuuur 1r 1 r 1r uuuur 1r 5r 1r A. MN a b c. B. MN a b c. 3 6 3 6 6 6 uuuur 1 r 1 r 1r uuuur 1 r 1 r 1 r C. MN a b c. D. MN a b c. 6 3 3 3 3 6 Câu 14 Trong không gian tập hợp các điểm M cách đều hai điểm cố định A và B là A. Đường trung trực của đoạn thẳng AB. B. Mặt phẳng vuông góc với AB tại A. C. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. D. Đường thẳng qua A và vuông góc với AB. 3n3 2n 1 Câu 15 Ta có lim 2 bằng 4n n 3 3 A. . B. . C. . D. 0. 4 Câu 16 a Tìm các giới hạn sau I lim x 5 x 6 2 6 x3 x 2 1 J lim x 3 x 3 x 3x3 2 x 6 x 2 1 x2 5 3 khi x gt 2 b Xét tính liên tục của hàm số f x 6 3x tại x 2 3x 9 khi x 2 Câu 17 Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác cân tại A cạnh bên SA vuông góc với đáy M là trung điểm BC. Chứng minh rằng BC SAM . Câu 18 Cho hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Tính góc giữa hai đường thẳng IJ và CD. BÀI LÀM Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đ A Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.