Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên

Hi vọng Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO THAI NGUYÊN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYÊN HUỆ NĂM HỌC 2020 2021 MÔN Toán 11 Đề thi có 04 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên học sinh . Số báo danh .Lớp 11A Điểm Lời nhận xét của giáo viên Phần I. TRẮC NGHIỆM 7 điểm Học sinh trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1 Mệnh đề nào sau đây là đúng A. . B. C. . D. . Câu 2 Tính A. . B. . C. . D. . Câu 3 Cho các dãy số và thì bằng A. . B. . C. . D. . Câu 4 Tính được kết quả là A. . B. . C. . D. . Câu 5 Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng A. . B. . C. . D. . Câu 6 Cho hai dãy số thỏa mãn và Giá trị của bằng A. . B. . C. D. Câu 7 Cho dãy số thỏa mãn Giá trị của bằng A. B. C. D. Câu 8 Cho hai hàm số thỏa mãn và Giá trị của bằng A. B. C. D. Câu 9 Cho hàm số thỏa mãn và Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. . Câu 10 Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. . Câu 11 bằng A. B. . C. . D. . Câu 12 bằng A. B. C. D. Câu 13 Cho hai hàm số thỏa mãn và Giá trị của bằng A. B. C. D. Câu 14 Hàm số gián đoạn tại điểm nào dưới đây A. . B. . C. . D. . Câu 15 Hàm số liên tục tại điểm nào dưới đây 1 5 Mã đề 984 A. . B. . C. . D. . Câu 16 Hình chiếu của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau A. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi Câu 17 Cho tứ diện. Gọi lần lượt là trung điểm của AD và. Khẳng định nào sau đây sai A. . B. . C. . D. . Câu 18 Cho hình hộp Ta có bằng A. . B. . C. . D. . Câu 19 Với hai vectơ khác vectơ không tùy ý tích vô hướng bằng A. . B. . C. . D. . Câu 20 Cho hình lập phương . Số đo của góc giữa hai đường thẳng và là A. . B. . C. . D. . Câu 21 bằng A. B. C. D. Câu 22 Cho cấp số nhân lùi vô hạn có và công bội . Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đã cho bằng A. . B. . C. . D. . Câu 23 bằng A. . B. . C. . D. . Câu 24 bằng A. . B. . C. . D. . Câu 25 bằng A. . B. . C. . D. . Câu 26 bằng A. . B. . C. . D. . x2 1 f x Câu 27 Hàm số x 2 5 x 6 liên tục trên khoảng nào dưới đây A. . B. . C. . D. . Câu 28 Cho hàm số . Giá trị của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    86    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.