Giáo trình Thực tập cơ bản - Chế biến món ăn tại cơ sở (Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ Trung cấp): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Thực tập cơ bản - Chế biến món ăn tại cơ sở (Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ Trung cấp): Phần 1 gồm có các bài: Bài 1: Tổng luận; Bài 2: Thực tập khái quát về mô hình tổ chức của cơ sở kinh doanh ăn uống; Bài 3: Thực tập các phương pháp làm chín món ăn cơ bản. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.