Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề Lắp đặt cầu - Trình độ Trung cấp) - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình được biên soạn cho nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ trung cấp nghề. Nội dung giáo trình cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học vật rắn biến dạng và chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    90    2    18-06-2024
94    832    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.