Giáo trình Cấu tạo cầu (Nghề Lắp đặt cầu - Trình độ Trung cấp): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Cấu tạo cầu (Nghề Lắp đặt cầu - Trình độ Trung cấp): Phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1 công trình cầu; chương 2 cấu tạo cọc; chương 3 cấu tạo mố, trụ và gối cầu; chương 4 cấu tạo cầu dầm bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
427    257    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.