Giáo trình Lắp đặt dầm bê tông đúc sẵn (Nghề Lắp đặt cầu - Trình độ Trung cấp): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Lắp đặt dầm cầu bê tông cốt thép đúc sẵn (Nghề Lắp đặt cầu - Trình độ Trung cấp): Phần 1 gồm có các bài như sau: Bài 1: Lắp đặt gối cầu; Bài 2: Thử tải đường lao, cầu tạm, trụ tạm; Bài 3: Kích sàn ngang dầm; Bài 4: Lắp đặt dầm cầu bằng giá long môn; Bài 5: Lắp đặt dầm cầu bằng giá ba chân; Bài 6: Kích hạ dầm vào vị trí; Bài 7: Liên kết dầm bằng cột chống tạm. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.