Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ Trung cấp): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình môn học Vật liệu xây dựng giới thiệu các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; giới thiệu được phân loại, thành phần tính chất, công dụng, cách bảo quản, sử dụng của từng loại vật liệu xây dựng cơ bản. Nội dung giáo trình được biên soạn với 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu; Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên; Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng; Chương 4: Vật liệu gỗ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.