Giáo trình Microsoft Excel nâng cao (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Trung cấp) - CĐ GTVT Trung ương I

Nội dung của cuốn giáo trình này bao gồm: Chương 1: Tổng quát về Microsoft Excel; Chương 2: làm việc với các dữ liệu Excel; Chương 3: Giới thiệu, sử dụng các hàm và tính toán trong Excel; Chương 4: Đồ thị trong Excel; Chương 5: Cơ sở dữ liệu trong excel; Chương 6: Định dạng trang và in bảng tính excel. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    87    2    18-06-2024
440    85    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.