Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

(NB) Giáo trình Thực tập tốt nghiệp cung cấp một số kiến thức như: Kiểm định chất lượng; Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ; Tổ chức sản xuất; Tổ chức được hoạt động sản xuất theo nhóm, theo tổ - đội trong quá; Đánh giá được kết quả sản xuất và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế; Hợp tác chặt chẽ giữa các cá nhân trong tổ, nhóm với nhau để hoàn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2. | Bài 3 Tổ chức sản xuất I. Mục tiêu - Tập sự vận dụng tổng hợp lý thuyết của các môn học mô-đun để giải quyết một nhiệm vụ tổ chức và quản lý sản xuất. Tổng kết và sử dụng những kiến thức đã học được trong trường tập làm quen với việc giải quyết các vấn đề tổ chức và quản lý sản xuất và ngược lại sẽ nắm vững hơn những vấn đề lý thuyết đã học trên trong trường. - Áp dụng chính xác những lý thuyết đã học vào việc tổ chức và điều hành sản xuất xây dựng kế hoạch và tiến độ sản xuất. - Có ý thức trách nhiệm với công việc mình làm. II. Nội dung tổng quát 1. Tìm hiểu về sản phẩm sản lượng. 2. Tìm hiểu về trang thiết bị nhân sự 3. Tìm hiểu về kế hoạch và tiến độ thực hiện sản xuất 4. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp 5. Trao đổi với GVHD và quản đốc nhà máy để lấy ý kiến làm báo cáo thực tập. III. Nội dung chi tiết Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ Mục tiêu - Phân biệt được quá trình sản xuất và quá trình công nghệ - Phân tích được các yếu tố trong qui trình công nghệ. Lấy ví dụ minh họa - Tạo không khí sôi nổi tích cực trong hoạt động nhóm. Quá trình sản xuất Quá trình sản xuất là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành sản phẩm phục vụ lợi ích của con người. Theo nghĩa rộng ví dụ để có một sản phẩm cơ khí thì con người phải thực hiện các quá trình như khai thác quặng luyện kim gia công cơ gia công nhiệt hoá lắp ráp kiểm tra. 127 Theo nghĩa hẹp ví dụ trong một nhà máy cơ khí thì quá trình sản xuất là quá trình tổng hợp các hoạt động có ích của con người để biến nguyên liệu và thành phẩm thành sản phẩm của nhà máy. Quá trình tổng hợp đó bao gồm chế tạo phôi gia công cắt gọt gia công nhiệt hoá kiểm tra lắp ráp và hàng loạt các quá trình phụ khác như chế tạo dụng cụ chế tạo đồ gá vận chuyển sữa chữa máy chạy thử điều chỉnh sơn lót bao bì đóng gói bảo quản trong kho . Sản lượng và sản lượng hàng năm Sản lượng là số máy chi tiết hoặc phôi được chế tạo ra trong một đơn vị thời gian năm quí tháng . Sản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
677    58    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.