Giáo trình Phay ren chốt đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

(NB) Giáo trình Phay ren chốt đuôi én với mục tiêu giúp người học có thể trình bày được các các thông số hình học của dao phay góc; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay góc; Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay chốt đuôi én. Mời các bạn cùng tham khảo. | 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2. 3. NGUYỄN VĂN CHÍN Chủ biên 4. TRẦN THỊ THƯ PHẠM VĂN TÂM 5. 6. 7. 8. GIÁO TRÌNH PHAY RÃNH CHỐT ĐUÔI ÉN 9. Nghề Cắt gọt kim loại độ Cao đẳng 11. Lưu hành nội bộ 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nội - Năm 2018 LỜI NÓI ĐẦU Để cung cấp tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên và tài liệu cho giáo viên khi giảng dạy Khoa Cơ khí Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội đã chỉnh sửa biên soạn cuốn giáo trình PHAY RÃNH CHỐT ĐUÔI ÉN dành riêng cho học sinh - sinh viên nghề Cắt gọt kim loại. Đây là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng. Nhóm biên soạn đã tham khảo các tài liệu Kỹ thuật phay dùng cho sinh viên các Trường Cao đẳng. Tài liệu Vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế và nhiều tài liệu khác. Mặc dù nhóm biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh được những thiếu sót. Rất mong đồng nghiệp và độc giả góp ý kiến để giáo trình hoàn thiện hơn. Địa chỉ đóng góp về khoa Cơ khí Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc Đường Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn Ngày tháng năm 2018 Nhóm biên soạn 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG LỜI NÓI ĐẦU . 1 MỤC LỤC . 2 Bài 1 Dao phay góc . 4 Cấu tạo . 4 Các thông số hình học của dao phay góc. . 8 Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao phay đến quá trình cắt . 9 Công dụng của các loại dao góc . 10 Bài 2 Phay rãnh chốt đuôi én . 11 Yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh chốt đuôi én . 11 Phương pháp gia công . 12 Dạng sai hỏng nguyên nhân và biện pháp đề phòng. . 31 Kiểm tra sản phẩm . 33 Vệ sinh công nghiệp. . 34 Phụ lục . 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51 2 CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN Tên mô đun Phay rãnh chốt đuôi én Mã số của mô-đun MĐ 30 Thời gian của mô-đun 30 giờ. LT 4 giờ TH 22 giờ KT 4 giờ I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔ-ĐUN - Vị trí Học sinh đã học xong các mô-đun MH07 MH08 MH09 MH10 MH11 MH13 MĐ18. - Tính chất Là mô-đun chuyên môn nghề thuộc các môn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.