Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

(NB) Giáo trình Điều khiển điện khí nén cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hệ thống điều khiển điện khí nén; Các phần tử trong hệ thống điện khí nén; Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển điện khí nén; Vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện - khí nén; .Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây. | Bài 4 Vận hành và kiểm tra hệ thống điện khí nén Mục tiêu - Phân tích được các mạch ứng dụng của các phần tử trong hệ thống điều khiển điện khí nén. - Lắp ráp và vận hành thành thạo các hệ thống điều khiển điện khí nén . - Bảo dưỡng sửa chữa được hệ thống điều khiển khí nén đạt yêu cầu. - Chủ động sáng tạo và an toàn trong thực hành . Điều khiển xy lanh bằng van hai cuộn dây . Mạch khí nén tự duy trì - Ứng dụng cho thiết bị máy dập có biểu đồ hành trình sử dụng bốn xylanh và van hai cuôn dây. Đây là thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết. Chi tiết được đặt vào đồ gá bằng tay. Tín hiêu START khởi động làm cho xylanh A chuyển dịch khuân dập vào chi tiết kim loại hình khối hình chữ nhật. sau khi tác động này các rãnh được dập vào trong các lỗ bởi xylanh B C và D theo thứ tự tuần tự hết cái này đến cái khác. Sau tác động dập cuối cùng xylanh D tất cả bằng xylanh dập rãnh B C và D đồng loạt dịch chuyển thụt lùi trở về vị trí ban đầu của chúng. Xylanh A xẽ dịch chuyển thụt lùi về cuối cùng để đua khuân dập ra khỏi chi tiết. sau khi gia công xong chi tiết được lấy ra khỏi đồ gá bắng tay. Sơ đồ thiết bị. Hình Sơ đồ thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết. 93 Sơ đồ dịch chuyển theo bước. Hình Sơ đồ trạng thái và mạch khí nén của thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết. Từ sơ đồ bảng trạng thái thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết trên mạch điện điều khiển vận hành phải đảm bảo theo quy trình và dễ kiểm tra lỗi hệ thống khi có sự cố. Nhịp 1 2 3 4 5 6 A B C D B- Xylanh A- C- D- Tín hiệu điều khiển S 2 3 2 5 tart amp .2 .2 .4 .2 Tín hiệu điều khiển Y Y Y Y Y Y2 van 1 3 5 7 4 Y6 94 Y8 Tầng điều khiển I II Sơ đồ mạch điện điều khiển khí nén cho của thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết hình Hình Mạch điện điều khiển khí nén cho của thiết bị dập rãnh ở đáy lỗ của một chi tiết. Máy đóng dấu Các chữ cái P A B và R cần được đóng dấu lên thân van để chỉ rõ các cổng theo cấu tạo van.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    724    3    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.