Giáo trình NX Unigraphics (Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Cao đẳng): Phần 2 - Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

(NB) Giáo trình NX Unigraphics với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày môi trường làm việc, những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm NX để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật; Trình bày môi trường làm việc, những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm NX để thực hiện thiết kế các cơ cấu máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây. | Chương 5 Ràng buộc và cách sử dụng Mục tiêu của bài - Trình bày các lệnh để lắp ráp các chi tiết được thiết kế riêng rẽ thành cụm chi tiết hoàn chỉnh - Lắp ráp được các cụm chi tiết máy - Quản lý các ràng buộc trong các môi trường. . Ràng buộc hình học Geometric Constraints - Ràng buộc hình học thường là mối quan hệ của các thành phần hình học trong phác thảo ví dụ như muốn hai đường vuông góc song song hoặc các cung tròn có cùng bán kính - Có rất nhiều loại để giúp chúng ta ràng buộc nhưng thông thường nhất chỉ có 12 loại ràng buộc hay sử dụng nhất. - Để bắt đầu chúng ta click hay phím tắt là C. Hình 1. Tangent ràng buộc tiếp tuyến đường tròn cung tròn với đường thẳng đường tròn cung tròn với nhau. 107 Hình 2. Vertical Ràng buộc theo phương thẳng đứng. Hình 3. Horizontal Ràng buộc theo phương thẳng ngang. Hình 4. Paralel Ràng buộc theo phương song song. 108 Hình 5. Perpendicular Ràng buộc theo phương vuông góc. 6. Collinear ràng buộc nối tiếp giữa hai điểm đầu của hai đường thẳng hay đường thẳng và cung tròn. Hình On Curve ràng buộc điểm nằm trên đường Curve . Hình Perpendicular ràng buộc vuông góc. 109 Hình Midpoint ràng buộc giữa đường thẳng đi qua trung điểm của đường thẳng khác. Hình Collenear ràng buộc trùng nhau của hai hay nhiều đường thẳng. Hình Concentric ràng buộc đồng tâm của hai hay nhiều đường tròn cung tròn. 110 Hình Aqual Length ràng buộc hai hay nhiều đường thẳng bằng nhau. Hình Aqual Radius ràng buộc hai hay nhiều đường tròn cung tròn bằng nhau. Hình . Ràng buộc kích thước-Dimensional Constraints - Kích thước là loại ràng buộc kích thước tổng hợp bao gồm nhiều loại ràng buộc kích thước riêng lẻ 111 Hình đo kích thước theo đường thẳng. Hình đo kích thước theo đường kính bán kính. Hình 112 đo kích thước theo góc. Hình - Thông thường chúng ta sẽ dùng chung ràng buộc kích thước . Hình - Khi lên kích thước còn thiếu thì phần mềm sẽ chú thích cho chúng ta .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.