Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa điều trị gãy kín thân xương cánh tay

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương cánh tay ở người trưởng thành bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít khóa tại bệnh viện Việt Đức. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 75 người bệnh gãy kín thân xương cánh tay được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa từ 1/2018-1/2019. Tất cả người bệnh được khám lại định kì sau mổ: Đánh giá chức năng khớp vai, khớp khuỷu, đánh giá liền xương trên xquang, các biến chứng, phân loại kết quả theo thang điểm Neer cải biên. | vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 2. Gonzalez-Casas R Jones EA Moreno-Otero 5. Cariani E Pelizzari AM Rodella A et al. R. Spectrum of anemia associated with chronic Immune-mediated hepatitis-associated aplastic liver disease. World J Gastroenterol. 2009 15 37 anemia caused by the emergence of a mutant 4653-8. hepatitis B virus undetectable by standard assays. 3. Mathurin SA Aguero AP Dascani NA et al. J Hepatol. 2007 46 4 743-7. Anemia in hospitalized patients with cirrhosis 6. Lindenbaum J Roman MJ. Nutritional anemia in prevalence clinical relevance and predictive alcoholism. Am J Clin Nutr. 1980 33 12 2727-35. factors . Acta Gastroenterol Latinoam. 2009 7. Moreno Otero R Cortes JR. Nutrition and 39 2 103-11. chronic alcohol abuse . Nutr Hosp. 2008 23 Suppl 4. Bộ Y Tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số 2 3-7. bệnh lý huyết học. Ban hành kèm theo Quyết định 8. Maruyama S Hirayama C Yamamoto S et al. số 1494 QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Red blood cell status in alcoholic and non-alcoholic Bộ trưởng Bộ Y tế. 2015 liver disease. J Lab Clin Med. 2001 138 5 332-7. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG NẸP VÍT KHÓA ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG CÁNH TAY Nguyễn Mộc Sơn1 2 Đỗ Văn Minh2 Hoàng Minh Thắng2 Nguyễn Mạnh Khánh1 Ngô Văn Toàn1. TÓM TẮT surgery assessment of function of shoulder joints elbow joints assessment of bone healing on x-ray 12 Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị gãy complications classification of results according to thân xương cánh tay ở người trưởng thành bằng modified Neer scale. Evaluation after surgery phương pháp kết hợp xương nẹp vít khóa tại bệnh according to the modified Neer scale good and very viện Việt Đức. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt good results accounted for 94 8 . 5 cases of radial ngang trên 75 người bệnh gãy kín thân xương cánh nerve paralysis after surgery accounted for 6 7 and tay được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa all recovered completely after 3-6 months. từ 1 2018-1 2019. Tất cả người

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    59    1    01-12-2023
122    69    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.