Nghiên cứu tình trạng bệnh nha chu ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn tính

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm lâm sàng của viêm nha chu mạn tính ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn tính; Đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật viêm nha chu mạn tính trên nhóm nghiên cứu. | vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 bao gồm thai non thàng nên tỉ lệ ngạt và tử vong trên 3000 gam chiếm 56 7 . Tỉ lệ tai biến trong sơ sinh cao hơn. Theo một số chuyên gia 6 5 xử trí ngôi mông chiếm 0 7 . cho rằng các trường hợp ngôi mông đẻ đường âm đạo sẽ có nhiều nguy cơ các tai biến hơn đẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ môn Sản Trường Đại học Y Dược Thái ngôi chỏm. Theo nghiên cứu của Taner Gunay Nguyên 2020 Đẻ khó Bài giảng Sản phụ khoa thì tỉ lệ biến chứng thai nhi cao nhất ở nhóm đẻ 2. Như Vương Tú 2018 quot Ngôi mông mổ lấy thai có tăng cường can thiệp và thấp nhất ở nhóm hay sinh ngả âm đạo quot Y học sinh sản Nhà xuất mổ lấy thai p 0 001 8 . bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 47 pp. 43-5. 3. Oanh Vũ Thị 2017 Thái độ xử trí ngôi mông Đỡ đẻ ngôi mông là một nghệ thuật đòi hỏi chuyển dạ tại bệnh viện phụ sản trung ương trong kinh nghiệm và kỹ năng của người đỡ đẻ. Tuy hai giai đoạn 2006 và 2016 nhiên do áp lực xã hội và sự phát triển của kỹ 4. Thủy Nguyễn Thị Thanh 2014 Đánh giá kết thuật mổ lấy thai nhiều thầy thuốc sản khoa đã quả xử trí ngôi mông tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang 5. Thellier É Benhamou D. 2016 quot CAESAREAN lựa chọn mổ lấy thai cho tất cả các trường hợp DELIVERY STANDARDIZING THE PRACTICES quot đẻ ngôi mông để tạo được cảm giác an toàn Rev Prat 66 6 pp. 648-52. trong đỡ đẻ ngôi mông. 6. Alfirevic Z. Milan S. J. Livio S. 2012 Theo chúng tôi tùy theo hoàn cảnh của từng quot Caesarean section versus vaginal delivery for preterm birth in singletons quot Cochrane Database địa phương và khả năng theo dõi chuyển dạ Syst Rev 6 6 pp. Cd000078. cũng như khả năng tiên lượng cuộc đẻ trong các 7. Cui H. Chen Y. et al. 2016 quot Cesarean Rate trường hợp ngôi mông chuyển dạ của các thầy and Risk Factors for Singleton Breech Presentation thuốc sản khoa mà có thái độ quyết định xử trí in China quot J Reprod Med 61 5-6 pp. 270-4. thích hợp đúng chuyên môn chứ không nên lạm 8. Gunay T. Turgut A. et al. 2020 quot Comparison of maternal and fetal .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    105    9    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.