Đề khảo sát chất lượng môn GDCD năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 322

Tham khảo “Đề khảo sát chất lượng môn GDCD năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 322” để giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi học kì sắp diễn ra nhé! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ NGHỆ AN LỚP 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi KHOA HỌC XÃ HỘI Đề thi có 04 trang Môn thi thành phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh . Mã đề thi 322 Số báo danh . Câu 81 Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây A. Thay đổi địa bàn cư trú. B. Đăng ký hồ sơ đấu thầu. C. Bảo vệ an ninh quốc gia. D. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. Câu 82 Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân được gọi là A. tài sản của vợ chồng. B. tài sản riêng. C. tài sản của cha mẹ và con. D. tài sản chung. Câu 83 Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là A. thời gian lao động cá biệt. B. giá trị trao đổi. C. giá trị của hàng hóa. D. giá trị sử dụng của hàng hóa. Câu 84 Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động A. Tự do tự nguyện bình đẳng. B. Giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. C. Giao kết gián tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. D. Không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Câu 85 Nội dung nào dưới đây không thuộc đặc trưng tính quy phạm phổ biến của pháp luật A. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần. B. Văn bản pháp luật đòi hỏi diễn đạt phải chính xác. C. Pháp luật là khuôn mẫu chung áp dụng cho mọi công dân. D. Pháp luật là khuôn mẫu chung được áp dụng ở nhiều nơi. Câu 86 Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh của công dân A. Khuyến khích phát triển lâu dài. B. Cấp vốn cho mọi doanh nghiệp. C. Chủ động tìm kiếm thị trường. D. Chủ động mở rộng sản xuất. Câu 87 Nội dung nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức A. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức. B. Pháp luật là một phương tiện đặc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.