Đề khảo sát chất lượng môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 124

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề khảo sát chất lượng môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 124 để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ NGHỆ AN LỚP 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi TOÁN Đề thi có 05 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh . Mã đề thi 124 Số báo danh . Câu 1 Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3a 2 và chiều cao bằng 3a . Thể tích của khối chóp bằng A. 6a3 . B. 9a 3 . C. a 3 . D. 3a 3 . x 3 Câu 2 Giá trị lớn nhất của hàm số y trên đoạn 2 0 bằng x 2 3 5 A. . B. 3 . C. . D. 4 . 2 4 Câu 3 Đường thẳng x 3 là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây x 1 x 1 x 1 2x 6 A. y . B. y . C. y . D. y . x 3 x 3 x 3 x 3 Câu 4 Hàm số y x 4 4 x 2 3 nghịch biến trên khoảng nào sau đây A. 0 . B. . C. 2 . D. 0 2 . Câu 5 Số giao điểm của đồ thị hàm số y x 4 4 x 2 2 và trục hoành là A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 4 . Câu 6 Cho hình chóp S . ABCD có SB ABCD xem hình dưới góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD là góc nào sau đây S B C A D . A. SCB . B. DSB . C. SDA . D. SDC Câu 7 Cho hình trụ có bán kính đáy r 2 và chiều cao h 4 . Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng A. 20 . B. 12 . C. 24 . D. 16 . Câu 8 Đường cong trong hình bên dưới y 2 O x là của đồ thị hàm số x 2 A. y 2 x 4 3x 2 1 . B. y . C. y x3 3x 2 1 . D. y x3 3x 1 . x 1 Trang 1 5 - Mã đề thi 124 Câu 9 Một cấp số nhân có u1 3 u2 6 . Công bội của cấp số nhân đó là A. 2 . B. 2 . C. 9 . D. 3 . Câu 10 Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA ABCD và SA a 3 . Thể tích của khối chóp S . ABC bằng a3 3 a3 3 a3 3 A. a3 3 . B. . C. . D. . 3 4 6 Câu 11 Cho hình lăng trụ đứng ABC. A B C có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A AB 4a và AA a 3 . Thể tích khối lăng trụ ABC. A B C bằng 8a 3 3 A. 16a 3 3 . B. 8a3 3 . C. 4a3 3 . D. . 3 Câu 12 Đạo hàm của hàm số y sin x là A. y sin x . B. y cos x . C. y sin x . D. y cos x . Câu 13 Cho a b c là các số dương a 1 . Đẳng thức nào sau đây đúng b b A. log a log a b log a c . B. log a log a b log a c . c c b b C. log a log b a log b c . D. log a log a c log a b . c c 4 2 Câu 14 Số

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
179    46    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.