Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Hoành Sơn

Nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả cũng như giúp bạn rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 sắp diễn ra, chia sẻ đến bạn "Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Hoành Sơn", cùng tham khảo và luyện tập với đề thi để làm quen với cấu trúc ra đề cũng như tích lũy kinh nghiệm khi làm đề thi bạn nhé! Chúc các bạn thi tốt! | BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM MÔN ANH 8 GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020 2021 A. LISTENING 2 POINTS PART 1 Tổng điểm là 1 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. T 2. F 3. F 4. T PART 2 Tổng điểm là 1 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. 2. 3. 4. B. LANGUAGE FOCUS 3 POINTS I. Tổng điểm là 2 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. A 2. B 3. D 4. C 5. D 6. C 7. B 8. A II. Tổng điểm là 1 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. will grow 2. symbolises 3. had left 4. has served C. READING 2 5 points I. Tổng điểm là 1 25 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. B 2. C 3. A 4. D 5. B II. Tổng điểm là 1 25 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm A. 1. C 2. B B. 1. Alaska It s a state perhaps the most amazing state in the USA. 2. They Floatplanes take off and land at Lake Hood Seaplane Base. 3. People They call Alaska quot Land of the Midnight Sun quot because the sun can be seen for three months in summer. D. WRITING 2 5 POINTS I. Tổng điểm là 1 5 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. Because there are so many billboards in our city people can not enjoy the view. 2. If I had enough money I could buy this motorbike. 3. What countries speak English as their official language 4. Tsunami made many people in this area homeless. 5. Food and blankets have been given out to homeless people by the volunteers 6. Eating too much sugar can lead to health problems. II. Tổng điểm là 1 0 mỗi câu đúng cho 0 25 điểm 1. This way we avoid the crowds. Then we get on a Hop on Hop of trolley which rides around the city. 2. We do some shopping and go for a nice lunch. Then we see some of the sights of the city. 3. On the second day we take the shuttle bus to the canoe club to join a canoe trip along the C amp O canal. 4. This canal is famous for its beautiful scenery especially in autumn. The trip takes about three hours.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    488    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.