Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Nâng cao công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số biện pháp chỉ đạo thích hợp và khả thi về công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Phan Đình Phùng thông qua tiết học ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp THCS và nghành GD-ĐT hiện nay. | 1 f I. MỞ ĐẦU do chọn đề tài Đạo đức là cái gốc của mỗi con người khi sinh thời Bác Hồ đã nói Có tài mà không có đức là người vô dụng . Một trong những tư tưởng đổi mới GD amp ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh được thể hiện trong nghị quyết của Đảng Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người . Mặt khác đặc điểm của học sinh THCS là hiếu động đang chuyển từ trạng thái tâm lý trẻ em sang người lớn bắt đầu muốn tự khẳng định mình trước bạn bè trước người lớn các em không chỉ có nhu cầu ăn mặc học hành mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí tìm hiểu đời sống xã hội để hoà nhập tốt hơn với môi trường xã hội. Vì vậy trong một tiết học 45 phút ở trên lớp không thể đủ truyền tải một cách đầy đủ những kiến thức văn hóa xã hội và giáo dục nhân cách học trò. Chính vì lẽ đó mà nhà trường cần phải giáo dục đạo đức học sinh thông qua các Họat động giáo dục ngoại khóa với những tiết học ngoại khóa. Qua đó hình thành củng cố và phát triển kiến thức văn hoá cũng như phẩm chất đạo đức năng lực cá nhân đáp ứng mục tiêu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới thời kỳ của hội nhập quốc tế góp phần giáo dục toàn diện cho các em. Các kiến thức trong quá trình hoạt động thực tiễn hoạt động ngoại khóa sẽ là môi trường thuận lợi để học sinh hoàn thiện chính mình và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho các em. Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước đổi mới sự nghiệp giáo dục công tác chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức là một trong những thành công của sự nghiệp trồng người như đã trình bày ở trên. Trải qua kinh nghiệm dạy học trong 9 năm và làm công tác quản lý 03 2 năm được sự phân công nhiệm vụ về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Những kiến thức được trang bị ở trường học tôi nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.