Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

TTCK có thể phát triển ổn định và bền vững được hay không phần lớn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường, thông tin được cung cấp trên thị trường là yếu tố góp phần tăng thêm chất lượng, củng cố niềm tin của các chủ thể kinh doanh. Về phía Nhà nước nhằm thực hiện điều này, đã ban hành Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành vào đầu năm 2007. | -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc sau hơn hai mươi hai năm chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường nhất là trong khoảng hơn mười năm trở lại đây với mức tăng trưởng bình quân 7 năm năm gần đây bình quân 7 5 riêng năm 2007 là 8 5 nguồn xu thế phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ đã làm sức bật cho thị trường tài chính phát triển một cách nhanh chóng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng trong toàn nền kinh tế. Yêu cầu về vốn thúc đẩy thị trường vốn không ngừng phát triển từ đó dẫn đến sự ra đời của TTCK là một tất yếu khách quan khi mà các tổ chức tài chính trung gian đã có trước đây không thể đảm nhận tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế. Thi trường chứng khoán là một thị trường cao cấp hoạt động của thị trường có những yêu cầu rất khác biệt so với các thị trường truyền thống như thị trường hàng hoá dịch vụ thị trường lao động hàng hoá lưu thông mua bán trên thị trường là chứng khoán đây là các công cụ chu chuyển vốn của nền kinh tế những hoạt động kinh doanh trên TTCK dựa vào thông tin là chính lấy niềm tin làm cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của thị trường. Trong các loại thông tin được cung cấp trên thị trường thì TTKT được cung cấp đưới dạng các báo cáo tài chính quý năm là những thông tin có vai trò quan trọng đặc biệt nó có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ cung cầu chứng khoán là động lực cho quyết định mua vào bán ra của nhà đầu tư trên thị trường sau khi phân tích các BCTC được công bố. Mặt khác đứng trên phương diện vĩ mô nền kinh tế những TTKT của các DNNY cũng phần nào nói lên tình hình chung của toàn nền kinh tế tình hình sức khoẻ tài chính quốc gia. -2- Chính vì những lý do trên yêu cầu đầu tiên của thị trường là phải xây dựng được một hệ thống đánh giá chất lượng TTKT một mạng lưới CBTT hiện đại và rộng khắp nhằm ngoài việc thông tin công bố có chất lượng cao nó còn phải được truyền đi nhanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    126    7    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.