Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: A qualitative study of home care in transition

Demographic, economic and organisational changes challenge home care services. Increased use of welfare technology and involvement of family members as co-producers of care are political initiatives to meet these challenges. However, these initiatives also involve ethical aspects. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.