Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THCS&THPT Trưng Vương

Hãy tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THCS&THPT Trưng Vương để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi học kì 2 như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD amp ĐT VĨNH LONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THCS-THPT MÔN Địa lí 12 KHXH TRƯNG VƯƠNG Thời gian làm bài 50 phút bao gồm trắc nghiệm 40 câu Đề thi gồm có 5 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 123 Thí sinh không được sử dụng tài liệu Họ tên thí sinh . Số BD . Câu 41 Nhận định nào chưa chính xác về chất lượng nguồn lao động nước ta A. Chất lượng nguồn lao động cao. B. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. C. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. D. Cần cù sáng tạo. Câu 42 Một trong những hạn chế của ngành bưu chính nước ta là A. thiếu lực lượng lao động. B. thị trường hẹp vì cước phí rất đắt. C. loại hình dịch vụ chưa phong phú. D. công nghệ nhìn chung còn chậm đổi mới. Câu 43 Hạn chế lớn nhất đối với phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Hồng là A. nhiều thiên tai như bão lũ lụt rét đậm sương muối. B. dân số quá đông mật độ dân số cao. C. diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp nhanh. D. thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp. Câu 44 Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng phát triển chăn nuôi gia súc lớn là do A. khâu vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ đồng bằng thành phố đã được cải thiện đáng kể. B. các đồng cỏ đã được cải tạo góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. C. vùng nhiều đồng cỏ chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 700m. D. khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Câu 45 Cho bảng số liệu Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên năm 2013 đơn vị nghìn ha Cây công nghiệp lâu năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Cà phê Chè Cao su Các cây khác 0 Biểu đồ nào sau đây thể hiện thích hợp nhất quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên năm 2013. A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ đường. C. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ miền. Câu 46 Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22 hãy cho biết các nhà máy thủy điện ở

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.