Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THCS&THPT Trưng Vương

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THCS&THPT Trưng Vương. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD amp ĐT VĨNH LONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THCS-THPT MÔN Lịch Sử 12 KHXH TRƯNG VƯƠNG Thời gian làm bài 50 phút bao gồm trắc nghiệm 40 câu Đề thi gồm có 05 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 345 Thí sinh không được sử dụng tài liệu Họ tên thí sinh . Số BD . Câu 1 Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám-1945 đối phó với nhiều khó khăn A. Nạn đói nạn dốt nội phản. B. Nạn dốt nạn đói ngân sách nhà nước trống rỗng. C. Giặc ngoại xâm nạn đói nạn dốt. D. Nạn đói nạn dốt ngân sách trống rỗng nạn ngoại xâm nội phản. Câu 2 Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 trận đánh nào mở đầu chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 A. Trận đánh ở Đình Lập. B. Trận đánh ở Cao Bằng. C. Trận đánh Thất Khê. D. Trận đánh ở Đông Khê. Câu 3 Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng miền Nam sau năm 1954 là A. tiến hành kháng chiến chống Mĩ cứu nước. B. tiến hành đấu tranh chống Mĩ - Diệm. C. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 4 Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp của Đảng đề ra trong năm 1946-1947 được xây dựng dựa trên cơ sở của những văn kiện lịch sử nào A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi . B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến . C. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Toàn quốc kháng chiến . D. Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi . Câu 5 Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh đó là nhận định của chủ tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi nào A. Kháng chiến chống Mĩ 1954 1975 . B. Kháng chiến chống Pháp 1945 1954 . C. Thắng lợi của chiến dịch Biên giới 1950 . D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 . Câu 6 Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực dân trên thế giới A. Kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và kháng chiến chống Mĩ 1954-1975 . B. Cách mạng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.