Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Quang Trung

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Quang Trung được chia sẻ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2020 2021 Môn ĐỊA LÍ 8 1. Mục tiêu kiểm tra Kiểm tra đánh giá học sinh qua 3 mức độ Nhận biết hiểu và vận dụng qua các nội dung đã học ở học kỳ II Đặc điểm địa hình và các khu vực địa hình Việt Nam Khí hậu Việt Nam Sông ngòi Việt Nam Đặc điểm đất Việt Nam Đất và sinh vật Việt Nam 2. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và tự luận Trắc nghiệm 30 tự luận 70 . 3. Xây dựng ma trận đề Mức độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng sáng tạo Chủ đề Sự phân bố các khu Những thế Đặc điểm địa vực đồi núi nước ta mạnh và hạn hình và các khu Hai hướng chính của chế của vùng vực địa hình Việt Nam địa hình đồi núi nước ta TL 0. 5 câu 1 0 20 TSĐ TN 2 câu 1 0 đ đ 2 điểm 50 TSĐ 50 TS Đ Tác động của gió mùa Khí hậu Giải thích đặc đến khí hậu nước ta Việt Nam điểm chung của Ranh giới các miền khí hậu khí hậu 20 TSĐ TN 2 câu 1 0đ TL 0 5 câu 1 0đ 2 điểm 50 TSĐ 50 TSĐ Nêu thuận lợi và Sông ngòi khó khăn của sông Việt Nam ngòi nước ta 20 TSĐ TL 0 5 câu 2 0 đ 2 điểm 100 TSĐ Đất và sinh Tỉ lệ các nhóm đất Kỹ năng vẽ biểu vật Việt Nam Tên và sự phân bố các đồ tròn hệ sinh thái TN 2 câu 1 0 đ 40 TSĐ TL 1 câu 2 0 đ TL 0 5 câu 1 0 đ 4 điểm 50 TSĐ 50 TSĐ 100 TSĐ 40 TSĐ 30 TSĐ 20 TSĐ 10 TSĐ 10 điểm 4 0 điểm 3 0 điểm 2 0 điểm 1 0 điểm TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KIỂM TRA HỌC CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020 2021 Họ và tên . . . . . . . . . . . . . . . Môn ĐỊA LÍ 8 Lớp . . . . . . Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề Điểm Nhận xét của Thầy Cô Đề bài I Phần trắc nghiệm khách quan 3 điểm Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau mỗi câu 0 5 điểm 1 Địa hình nước ta có hai hướng chính nào A. Đông Bắc Tây Nam và vòng cung. Bắc Đông Nam và vòng cung. C. Đông Tây và vòng cung. D. Bắc Nam và vòng cung. 2 Nhóm đất nào chiếm diện tích chủ yếu ở nước ta A. Đất ba dan. B. Đất mùn núi cao. C. Đất phù . D. Đất feralit đồi núi thấp. 3 Gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta làm cho khí hậu miền Bắc như thế nào A. Đầu mùa lạnh ẩm cuối mùa khô hanh. B. Có mùa đông lạnh nhiệt độ trung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    73    1    05-12-2023
63    48    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.