Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

“Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh” dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo. | UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 2021 Môn Lịch sử Lớp 11 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề I. TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm . Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau Câu 1. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh th ế giới 1918 1939 là gì A. Một số đảng cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh. B. Một số nước tiến hành khởi nghĩa vũ trang và giành được độc lập. C. Nhiều nước chọn con đường thương lượng và giành được độc lập. D. Các nước trong khu vực đã có sự liên kết chặt chẽ trong đấu tranh giành độc lập. Câu 2. Sự kiện nào mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 A. Anh Pháp tuyên chiến với Đức. B. Đức tuyên chiến với Liên Xô. C. Khối Đồng minh tuyên chiến với Đức. D. Đức tấn công Ba Lan. Câu 3. Thực dân Pháp chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam năm 1858 A. Đà Nẵng. B. Gia Định. C. Huế. D. Hà Nội. Câu 4. Ai là người chỉ huy quân sĩ chiến đấu chống Pháp ở thành Hà Nội năm 1882 A. Hoàng Diệu. B. Nguyễn Thiện Thuật. C. Trương Định. D. Nguyễn Tri Phương. Câu 5. Với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 triều đình Huế đã nhượng Gia Định Định Tường Biên Hòa và nơi nào cho Pháp A. Tỉnh Vĩnh Long. B. Đảo Côn Lôn. C. Tỉnh Hà Tiên. D. Tỉnh An Giang. Câu 6. Điểm khác giữa Hiệp ước Hác măng 1883 và Hiệp ước Pa tơ nốt 1884 mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là A. ranh giới của Trung Kì. B. chế độ cai trị ở Nam Kì. C. vấn đề ngoại giao. D. quyền lợi kinh tế của Pháp. Câu 7. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy để hưởng ứng chiếu Cần vương A. Đinh Công Tráng. B. Nguyễn Thiện Thuật. C. Phạm Bành. D. Phan Đình Phùng. Câu 8. Khi thực dân Pháp bắt đầu tấn công xâm lược Việt Nam 1858 thái độ của triều đình Huế như thế nào A. Lãnh đạo nhân dân đứng lên chống Pháp. B. Chủ động đàm phán với Pháp. C. Thỏa hiệp phối hợp với Pháp để đàn áp nhân dân. D. Tỏ ra run sợ nhanh chóng chấp nhận đầu hàng. Câu 9. Trong giai đoạn 1885 1888 phong trào Cần vương A. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    79    2    01-12-2023
102    36    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.