Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk

“Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn học. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi. | SỞ GD amp ĐT ĐĂK LĂK Kiểm tra Học Kì II NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN Vật li Khối lớp 11 Thời gian làm bài 45 phút Đề thi có 02 trang Họ và tên học sinh . Số báo danh . Mã đề 001 I. Phần trắc nghiệm 6 điểm Câu 1. Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức A. f q vB B. f qvB tan C. f q vBcos D. f q vBsin . Câu 2. Trong quá trình sản xuất kính nếu lấy khoản cực cận OCc 25 cm làm chuẩn. Nếu một kính được ghi trên vành kính 5x thì tiêu cự của kính đó có giá trị là A. 0 2cm. B. 12 5 cm. C. 20 cm. D. 5 cm. Câu 3. Một tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với nước. Biết chiết suất của thuỷ tinh là 1 6 chiết suất của nước là 4 3. Để luôn có tia sáng đi vào nước thì góc tới lớn nhất imax phải thoả mãn điều kiện nào dưới đây 0 i 900 A. imax 56o26 B. imax lt 62o44 C. imax gt 48o35 D. imax lt 56o26 Câu 4. Một khung dây dẫn tròn bán kính 31 4 cm có 10 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 3A. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn là A. B. C. D. 1 Câu 5. Đơn vị đo cảm ứng từ tại một điểm được kí hiệu là A. Vêbe Wb B. Niu tơn N C. Henry H D. Tesla T Câu 6. Một đoạn dây dẫn dài 7 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0 75 A . Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 6 N . Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là A. 0 4 T B. 1 0 T C. 1 2 T D. 0 8 T Câu 7. Một tia sáng truyền từ môi trường 1 có chiết suất n1 đến mặt phân cách với môi trường 2 chiết suất n2 dưới góc tới i thì góc khúc xạ đo được là r. Hệ thức đúng là A. n1sin r n2sin i B. n1sin i n2sin r C. sin i nsin r D. n2sin i n1sin r Câu 8. Kính thiên văn là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc A. quan sát được toàn bộ bầu trời. B. quan sát những vật kích thước nhỏ ở rất xa. C. quan sát những vật ở xa như các thiên thể. D. quan sát những vật rất nhỏ ở gần Câu 9. Kính lúp là dụng cụ quang học dùng để A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của các vật nhỏ. B. bổ trợ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    251    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.