Mô phỏng giải nhiệt cho dầm chuyển bê tông khối lớn bằng hệ thống ống làm mát

Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày về cách mô phỏng bài toán nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn (ANSYS), dự đoán kết quả phát triển nhiệt độ của cấu kiện dầm chuyển có sử dụng hệ thống ống giải nhiệt (cooling pipe), khảo sát, so sánh kết quả mô phỏng với số liệu đo nhiệt độ thực tế tương ứng với vị trí lắp đặt sensor cho cấu kiện dầm chuyển, từ đó đưa ra nhận xét một số vấn đề dẫn đến sai số giữa số liệu đo thực tế và kết quả mô phỏng. | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng ĐHXDHN 2022 16 1V 35 47 MÔ PHỎNG GIẢI NHIỆT CHO DẦM CHUYỂN BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG HỆ THỐNG ỐNG LÀM MÁT Trần Văn Miềna b Nguyễn Hữu Phúa b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 268 đường Lý Thường Kiệt quận 10 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam b Đại học Quốc gia TP. HCM phường Linh Trung quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nhận ngày 10 10 2021 Sửa xong 15 01 2022 Chấp nhận đăng 11 02 2022 Tóm tắt Từ đầu thế kỷ XXI công nghệ thi công xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ kiến trúc mang tính biểu tượng cho các tòa nhà cao tầng với thiết kế đa dạng phong phú ngày càng được ưa chuộng. Vì vậy với những thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng như thế đòi hỏi các cấu kiện kết cấu ngày càng phức tạp kích thước móng lớn hệ dầm chuyển để thay đổi bước cột hệ vách lõi cứng kích thước lớn . . . để đảm bảo sự làm việc ổn định và lâu dài cho công trình. Hầu hết các cấu kiện đó đều gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát nứt khi thi công bê tông khối lớn do ứng suất nhiệt. Trong bài viết này tác giả sẽ trình bày về cách mô phỏng bài toán nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn ANSYS dự đoán kết quả phát triển nhiệt độ của cấu kiện dầm chuyển có sử dụng hệ thống ống giải nhiệt cooling pipe khảo sát so sánh kết quả mô phỏng với số liệu đo nhiệt độ thực tế tương ứng với vị trí lắp đặt sensor cho cấu kiện dầm chuyển từ đó đưa ra nhận xét một số vấn đề dẫn đến sai số giữa số liệu đo thực tế và kết quả mô phỏng. Từ khoá nhiệt hydrat hóa ống giải nhiệt bê tông khối lớn dầm chuyển phần tử hữu hạn. PREDICTION OF TEMPERATURE RISE OF MASS REINFORCED CONCRETE TRANSFER BEAM EMBEDDED COOLING PIPE Abstract Since the beginning of the twenty-first century construction technology has grown strongly high-rise buildings with iconic architecture designed diversely turns increasingly popular. It is required the special structural facts for iconic architectural designs like that large foundation transfer beam for column layout change large regrid core

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    371    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.