Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy” để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | TRƯỜNG THCS GIA THỤY ÐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ XÃ HỘI Môn LỊCH SỬ LỚP 6 Năm học 2020 - 2021 Ngày thi 22 4 2021 Thời gian 45 phút ĐỀ 1 Mã đề 601 Đề thi gồm 02 trang Học sinh không được sử dụng tài liệu Họ và tên . Lớp . Học sinh làm vào phiếu bài làm I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm Câu 1 Đầu thế kỉ X nhà Nam Hán mấy lần tấn công sang nước ta A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 5 lần Câu 2 Khúc Thừa Dụ quê ở A. Hồng Châu B. Thanh Hóa C. Ái Châu D. Diễn Châu Câu 3 Kinh đô của nước Cham-pa đóng ở A. Sa Huỳnh - Quảng Nam B. Trà Kiệu - Quảng Nam C. Hội An- Quảng Nam D. Thượng Lâm - Quảng Nam Câu 4 Sau khi lên thay cha Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối A. thi hành luật pháp nghiêm ngặt. B. làm theo chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ. C. chính sự cốt chuộng cứng rắn nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn. D. chính sự cốt chuộng khoan dung giản dị nhân dân đều được yên vui. Câu 5 Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở A. hợp tác kinh tế giữa các bộ lạc. B. các hoạt động quân sự C. hợp tác để cùng chống ngoại xâm. D. giao lưu văn hóa giữa các bộ lạc. Câu 6 Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa A. Ngô Quảng B. Trần Thắng C. Lục Lâm D. Hoàng Sào Câu 7 Sông Bạch Đằng có tên Nôm là A. Sông Đáy B. Sông Thương C. Sông Rừng D. Sông Cả Câu 8 Mùa thu năm 930 quân Nam Hán A. đem quân sang đánh nước ta. B. cử sứ sang yêu cầu Khúc Thừa Mĩ sang triều cống. C. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở nước ta. D. cử người Hán sang làm Tiết độ sứ. Câu 9 Năm 917 Khúc Hạo mất Khúc Thừa Mĩ lên thay đã A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ. B. cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ. C. sang thần phục nhà Lương. D. mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận. Câu 10 Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng việc làm của Khúc Hạo sau khi lên nắm quyền 907-917 A. Đặt lại các khu vực hành chính. B. Xưng vương và lập chính quyền mới. C. Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc. D. Xem

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    251    2    19-07-2024
89    303    6    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.