Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đối tác Mặt trời toàn cầu A.I - Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh

Đề tài nghiên cứu nhằm trình bày cơ sở lý luận các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương; giới thiệu công ty và công tác kế toán tại công ty; nghiên cứu và mô tả công tác kế toán các khoản phải trả và khoản trích theo lương. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC MẶT TRỜI TOÀN CẦU - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH SVTH NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH TRÂM MSSV 1254010578 Ngành Kế toán GVHD Ths. Trần Tuyết Thanh THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LỜI CÁM ƠN Trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trƣờng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh quý thầy cô khoa Đào tạo đặc biệt đã dạy dỗ truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại trƣờng. Em xin cảm ơn cô Trần Tuyết Thanh ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn em thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị trong Công ty cổ phần đối tác mặt trời Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đặc biệt là ông Akihira Tsuruta và anh Nguyễn Tấn Sang đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập tại công ty đƣợc tiếp xúc thực tế giải đáp thắc mắc giúp em có thêm hiểu biết về công việc kế toán trong suốt quá trình. Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp phê bình của thầy cô và các anh chị trong Công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Đó sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức của mình sau này. Em xin chân thành cảm ơn i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh ngày. tháng năm Giảng viên hƣớng dẫn Ths. GV Trần Tuyết Thanh ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Từ đƣợc viết tắt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn TNCN Thu nhập cá nhân VNĐ Việt Nam Đồng TK Tài khoản HĐLĐ Hợp đồng lao động iii DANH MỤC BẢNG Bảng Tỷ lệ trích nộp các khoản trích theo lƣơng .7 Bảng Bảng chấm công .9 Bảng Bảng chấm công làm thêm Bảng Bảng thanh toán tiền lƣơng .11 Bảng Bảng kê trích nộp các khoản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.