Bài giảng Điều trị nội khoa sau can thiệp ĐMV: các biện pháp giúp điều trị tối ưu và toàn diện - PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh

Bài giảng Điều trị nội khoa sau can thiệp ĐMV: các biện pháp giúp điều trị tối ưu và toàn diện do PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chăm sóc lâu dài sau tái lưu thông ĐMV; Điều trị bằng thuốc lâu dài sau tái tưới máu cơ tim; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Điều trị nội khoa sau can thiệp ĐMV các biện pháp giúp điều trị tối ưu và toàn diện PGS. TS Phạm Nguyễn Vinh Bv tim Tâm Đức Viện Tim ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ĐH Y Khoa Tân Tạo 1 Đt nội khoa sau can thiệp ĐMV 2018 TL Thygesen K et al. Fourth universal definition of myocardial infarction 2018. European Heart Journal 2018 00 1 33. doi eurheartj ehy462 2 Đt nội khoa sau can thiệp ĐMV 2018 TL Thygesen K et al. Fourth universal definition of myocardial infarction 2018. European Heart Journal 2018 00 1 33. doi eurheartj ehy462 3 Đt nội khoa sau can thiệp ĐMV 2018 Type 2 MI Clinical context and pathophysiological mechanisms TL Thygesen K et al. Fourth universal definition of myocardial infarction 2018. 4 European Heart Journal 2018 00 1 33. doi eurheartj ehy462 Đt nội khoa sau can thiệp ĐMV 2018 Diagnostic test flow chart in MINOCA. MINOCA Myocardial Infarction with Non-Obstructed Coronary Arteries 1 Provocative testing for coronary artery spasm might be considered in selected patients with a recent AMI with suspected vasospastic angina. Provocative manoeuvres have to be always performed by operators with experience and not necessarily in the acute phase of STEMI. 2 Clinically suspected myocarditis by ESC Task Force criteria No angiographic stenosis 50 plus non ischemic pattern on CMR. Definite myocarditis by ESC Task Force criteria No angiographic stenosis 50 plus endomyocardial biopsy confirmation histology immunohistology polymerase- chain reaction based techniques to search for genome of infectious agents mainly viruses . OCT Optical Coherence Tomography IVUS IntraVascular UltraSound TL Ibanez B et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST- segment elevation. eurheartj ehx393. Sept 16 2017 5 Đt nội khoa sau can thiệp ĐMV 2018 Diagnostic test flow chart in MINOCA 1 TL Ibanez B et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    88    2    22-05-2024
19    85    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.