Kinh nghiệm quốc tế về chiến lược và chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng

Bài viết trình bày tổng quan về đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; Các tác nhân trong hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; Chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; Kinh nghiệm một số nước về chiến lược và chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng. | JSTPM Tập 9 Số 2 2020 71 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG Cao Thị Thu Anh1 Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ Tóm tắt Cách tiếp cận về hệ thống đổi mới sáng tạo ĐMST vùng được phát triển vài thập kỷ trở lại đây có rất nhiều nghiên cứu về hệ thống ĐMST vùng vì cách tiếp cận này cho phép khám phá khía cạnh của khả năng ĐMST của vùng thông qua phân tích chi tiết về các tác nhân chính trong hệ thống giải thích sự khác biệt về các hoạt động ĐMST và khả năng cạnh tranh của các vùng khác nhau. Mặt khác cách tiếp cận này phát triển cũng bởi một thực tế là người ta mong đợi tìm thấy hệ thống ĐMST vùng ở khắp mọi nơi và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều đó là có thể tất cả các vùng đều tồn tại hệ thống ĐMST vùng không chỉ các khu vực có những điều kiện tiền đề mạnh để ĐMST. Vậy hệ thống ĐMST vùng là gì Các tác nhân trong hệ thống ĐMST vùng đóng vai trò gì và tương tác với nhau như thế nào Các chính sách nhằm phát triển hệ thống ĐMST vùng là gì Các nước có kinh nghiệm như thế nào trong việc phát triển các hệ thống ĐMST vùng Đó là những vấn đề bài báo này mong muốn được giải quyết. Từ khóa Đổi mới sáng tạo Hệ thống ĐMST vùng. Mã số 19121001 1. Tổng quan về đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận hệ thống đổi mới sáng tạo vùng Được xây dựng trên các lý thuyết tiến hóa về sự thay đổi của công nghệ và kinh tế các nghiên cứu coi ĐMST là một quá trình tiến hóa và xã hội Edquids 2004 . ĐMST có liên quan đến nhiều tác nhân và nhân tố cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp Dosi và cộng sự 1988 . Ảnh hưởng xã hội của ĐMST liên quan đến quá trình học hỏi giữa các bộ phận của doanh nghiệp bộ phận R amp D marketing thương mại hóa cũng như với bên ngoài thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp nơi cung cấp tri thức các đơn vị tài chính hay đào tạo . Cooke và cộng sự 2000 . Cẩm nang Oslo Manual 2005 của OECD định nghĩa ĐMST là quá trình đưa vào áp dụng một sản phẩm hoặc quy trình mới một phương pháp tiếp thị marketing

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    729    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.