Một số nghịch lý, bất cập trong hoạt động quản lý khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Trên cơ sở những luận cứ thực tiễn, bài viết phản ánh những nghịch lý, bất cập đang là rào cản kìm hãm sự phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Việt Nam. Nhóm tác giả bài viết đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích, so sánh và suy luận để chứng minh làm rõ những luận cứ, đồng thời xác định nguyên nhân của những nghịch lý, bất cập và các vấn đề liên quan. | JSTPM Tập 10 Số 3 2021 65 MỘT SỐ NGHỊCH LÝ BẤT CẬP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM Huỳnh Quang Nguyễn Hồng Ly1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt Trên cơ sở những luận cứ thực tiễn bài báo phản ánh những nghịch lý bất cập đang là rào cản kìm hãm sự phát triển khoa học và công nghệ KH amp CN ở Việt Nam. Nhóm tác giả bài báo đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin phân tích so sánh và suy luận để chứng minh làm rõ những luận cứ đồng thời xác định nguyên nhân của những nghịch lý bất cập và các vấn đề liên quan. Cuối cùng với phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm nhóm tác giả đề xuất các giải pháp tháo gỡ rào cản tạo động lực cho KH amp CN phát triển hơn. Từ khóa Khoa học và công nghệ Hoạt động KH amp CN Quản lý KH amp CN. Mã số 21050602 SOME PARADOXES AND INADEQUACIES IN THE MANAGEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN VIETNAM Abstract On the basis of practical arguments the article reflects the paradoxes and inadequacies that are barriers to the development of science and technology in Vietnam. The article s authors used methods of information collection analysis comparison and inference to prove and clarify the arguments and at the same time identify the causes of paradoxes inadequacies and related problems. Finally with the method of analyzing and summarizing experience the authors propose solutions to remove barriers and create motivation for science and technology to develop more. Keywords Science and technology Management activities Paradox shortcomings Vietnam. 1. Mở đầu Nhiều năm qua hoạt động phát triển KH amp CN luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và điều hành sát sao của Nhà nước nhờ đó KH amp CN Việt Nam đã có những bước tiến nổi bật. Tuy nhiên thành tựu phát triển của KH amp CN Việt Nam đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng chưa thể hiện tốt kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế-xã hội do 1 Liên hệ tác giả 66 Một số nghịch lý bất cập trong hoạt động quản lý KH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    81    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.