Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp này gồm: Lương và phúc lợi, điều kiện làm việc, đào tạo và phát triển, quan hệ với đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, sự tự chủ trong công việc và sự ổn định trong công việc. | VNU Journal of Economics and Business Vol. 2 No. 1 2022 1-11 VNU Journal of Economics and Business Journal homepage https EAB Original Article Factors Affecting the Working Motivation of Office Staff at Export Wood Processing Enterprises in Binh Dinh Province Le Thi The Buu FPT University Quy Nhon An Phu Thinh New Urban Area Nhon Binh amp Dong Da Ward Quy Nhon City Binh Dinh Province Vietnam Received May 19 2021 Revised July 7 2021 Accepted February 25 2022 Abstract It is important to study factors affecting the working motivation of office staff who work for export wood processing enterprises in Binh Dinh province. The research indicates seven factors that affect those staff s working motivation including wages and benefits working conditions training and development relationships with colleagues leadership style autonomy in work and stability in work. In particular the factors of wages and benefits have the strongest impact. The research results provide an important suggestion for the development of appropriate strategies and plans on human resources in export wood processing enterprises in Binh Dinh province. Keywords Working motivation office staff wood processing enterprises export Binh Dinh. _ Corresponding author E-mail address buultt@ https 2588-1108 1 2 . Buu VNU Journal of Economics and Business Vol. 2 No. 1 2022 1-11 Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định Lê Thị Thế Bửu Trường Đại học FPT Quy Nhơn Khu Đô thị mới An Phú Thịnh Phường Nhơn Bình và phường Đống Đa Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam Nhận ngày 19 tháng 5 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 9 tháng 7 năm 2021 Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 2 năm 2022 Tóm tắt Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    176    1    19-07-2024
91    99    5    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.