Luận văn Thạc sĩ Văn học nước ngoài: Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của Albert Camus: Kẻ xa lại, Dịch hạch, Sa đọa. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ THANH HUYỀN BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ALBERT CAMUS LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI MÃ SỐ 60 22 30 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS LỘC PHƯƠNG THỦY HÀ NỘI 2008 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Albert Camus 1913-1960 là một nhà văn lớn của Pháp những tác phẩm của ông có tầm ảnh hưởng khá sâu sắc đến văn học Pháp nói riêng và văn học thế giới nói chung. Nghiên cứu tác phẩm của ông là một công việc ý nghĩa và thú vị. Biểu tượng là một mảnh đất màu mỡ dành cho các nhà nghiên cứu và ngày nay nhìn chung vẫn đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu sâu rộng hơn. Trong Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới tác giả Jean Chevalier đã nhận xét Nói là chúng ta sống trong một thế giới biểu tượng thì vẫn còn chưa đủ phải nói một thế giới biểu tượng sống trong ta. Tìm hiểu về biểu tượng chính là con đường khám phá thế giới tâm hồn sâu kín và bí ẩn của con người. Biểu tượng có vai trò rất quan trọng trong các sáng tác của Camus nói chung và tiểu thuyết của Camus nói riêng. Tuy nhiên từ trước đến nay chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu nào về các biểu tượng nghệ thuật trong tác phẩm của ông. Luận văn muốn đóng góp một cách đọc tiểu thuyết của Albert Camus nói riêng các tác phẩm của Camus nói chung và cũng hy vọng là gợi ý về một cách đọc tiểu thuyết phương Tây hiện đại. 2. Lịch sử vấn đề . Lịch sử nghiên cứu biểu tượng biểu tượng văn học Từ xưa đến nay biểu tượng vẫn luôn là lĩnh vực chứa đựng nhiều bí ẩn và là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Biểu tượng là một vấn đề được hầu hết các ngành khoa học nghiên cứu nhưng mỗi ngành lại có cách tiếp cận rất riêng của mình. Thậm chí khái niệm biểu tượng cũng không được định nghĩa một cách thống nhất giữa các ngành và như một lẽ đương nhiên lịch sử nghiên cứu vấn đề này vì thế với mỗi ngành một khác. 2 Riêng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật biểu tượng đặc biệt được khai thác rất nhiều rất sâu và cũng thể hiện khả năng sáng tạo vô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.