FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam: Phần 1

Cuốn kỷ yếu này tổng hợp các bài viết của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu về những tác động của bối cảnh mới đối với FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Các bài viết được tổng hợp thành 3 chủ đề chính, trong phần 1 của cuốn kỷ yếu này sẽ gồm các bài viết thuộc 2 chủ đề, đó là: Bối cảnh quốc tế và ảnh hưởng đến dòng FDI toàn cầu và khu vực, bối cảnh mới và ảnh hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | QU ỐC G I A H ỌC À H NỘ Đ ẠI I TR TẾ ƯỜ H N I G N Đ ẠI H ỌC K KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GLOBAL FDI AND RESPONSES OF FDI ENTERPRISES IN VIETNAM IN THE NEW CONTEXT QUỐC GIA H ỌC H À NỘ ĐẠI TẾI TR ƯỜ H N I G N Đ ẠI H ỌC K KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GLOBAL FDI AND RESPONSES OF FDI ENTERPRISES IN VIETNAM IN THE NEW CONTEXT NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN PUBLISHING HOUSE YOUTH EDITION Kỷ yếu Hội thảo này được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom FNF This Conference Proceedings is published with the support of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom FNF BAN CHỈ ĐẠO TT Họ và tên Chức vụ đơn vị 1 . Nguyễn Trúc Lê Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 2 Nguyễn Anh Thu Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 3 GS. TS. Andreas Stoffers Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam 4 . Nguyễn Hoài Nam Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng 5 . Nguyễn Hoàng Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại BAN TỔ CHỨC TT Họ và tên Chức vụ đơn vị 1 Nguyễn Anh Thu Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 2 TS. Phạm Hùng Tiến Phó Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam 3 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng 4 . Nguyễn Thị Bích Loan Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại 5 . Hà Văn Hội Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 6 TS. Vũ Thanh Hương Phó trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 7 TS. Nguyễn Tiến Minh Phó trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 8 ThS. Nguyễn Đức Lâm Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 9 TS. Trần Thị Bích Hằng Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Thương mại 10

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.