Giáo trình Thống kê xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Thống kê xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho người học các kiến thức như: Đối tượng nghiên cứu của thống kê xã hội; quá trình nghiên cứu của thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; Nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội; phương pháp chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    87    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.