Giáo trình Internet và ứng dụng (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình "Internet và ứng dụng" bao gồm các chương cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về Internet; Chương 2: Các dịch vụ trên Internet; Chương 3: Dịch vụ thư điện tử; Chương 4: Tìm và quản lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.