Giáo trình Bảo dưỡng và vận hành máy bơm cát (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình bảo dưỡng và vận hành máy bơm cát (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Bài 1: tổng quan về máy bơm cát, bài 2: quy trình vận hành máy bơm cát, bài 3: kiểm tra máy bơm cát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    53    1    30-11-2023
13    43    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.