Hợp tác khu vực công - tư (PPP) bài toán nguồn vốn cho phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày vấn đề về nguồn tài chính cho phát triển kinh tế luôn là bài toán cần có lời giải tối ưu đặcbiệt với các quốc gia đang phát triển và đối mặt với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong bối cảnh bị giới hạn tài chính. Mời các bạn tham khảo. | Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm HỢP TÁC KHU VỰC CÔNG - TƯ PPP BÀI TOÁN NGUỒN VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Phan Thị Bích Nguyệt Tóm tắt Biến đổi khí hậu luôn được xem là vấn đề quan trọng tác động tới phát triển bền vững hiện nay trên toàn cầu. Nguồn tài chính cho phát triển kinh tế luôn là bài toán cần có lời giải tối ưu đặc biệt với các quốc gia đang phát triển và đối mặt với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong bối cảnh bị giới hạn tài chính. Trong bối cảnh đó nếu chính phủ cần tập trung đầu tư cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu trên thì mô hình đầu tư công -tư PPP là một giải pháp nên được tận dụng trong một chiến lược tài chính phù hợp kết hợp với việc thiết lập cấu trúc vốn cho dự án PPP một cách hợp lý sẽ tạo nên sự thành công của mô hình. Từ khóa Khu vực công - tư nguồn vốn phát triển kinh tế biến đổi khí hậu. Ngày nay các nhà khoa học đã có sự nhất trí cao và cho rằng trong những thập kỷ gần đây những hoạt động phát triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng công nghiệp giao thông nông - lâm nghiệp đã làm tăng nồng độ các khí gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi hệ thống khí hậu và ảnh hưởng tới môi trường toàn cầu. Theo dự đoán nhiều thành phố của các quốc gia ven biển đang đứng trước nguy cơ bị nước biển nhấn chìm do mực nước biển trong đó có Việt Nam. Từ thực tiễn đã chỉ ra cho thấy bất kỳ chính phủ nào cũng không thể và không đủ khả năng nguồn lực để cung cấp hàng hóa công một cách hiệu quả trong điều kiện ngân sách bị giới hạn. Vì thế mô hình đầu tư công-tư PPP là giải pháp hữu hiệu cho bài toán khó về vốn cho ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Nguồn tài chính cho phát triển kinh tế luôn là bài toán cần có lời giải tối ưu đặc biệt với các quốc gia đang phát triển và đối mặt với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đặc biệt là bị giới hạn tài chính. Tài chính hướng đến tăng trưởng xanh thông qua việc cắt giảm khí phát thải nhà kính ô

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    135    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.