Kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật và lấy sỏi ống mật chủ qua ống túi mật hoặc mở ống mật chủ điều trị sỏi túi mật kèm sỏi ống mật chủ

Phẫu thuật điều trị sỏi túi mật (STM) kèm sỏi ống mật chủ (OMC) có nhiều phương pháp bao gồm phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt túi mật (CTM) và lấy sỏi OMC qua ống túi mật (OTM) hoặc mở OMC lấy sỏi. Bài viết trình bày đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các phương pháp PTNS điều trị STM kèm sỏi OMC. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 26 Số 1 2022 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT VÀ LẤY SỎI ỐNG MẬT CHỦ QUA ỐNG TÚI MẬT HOẶC MỞ ỐNG MẬT CHỦ ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT KÈM SỎI ỐNG MẬT CHỦ Vũ Quang Hưng1 Nguyễn Hoàng Bắc1 Lê Quan Anh Tuấn1 Lê Quang Nhân2 Phạm Minh Hải3 Trần Thái Ngọc Huy3 Nguyễn Hàng Đăng Khoa3 Dương Thị Ngọc Sang3 Trần Văn Toản3 Nguyễn Thế Hùng1 Trần Lý Thảo Vy2 Trần Lê Thanh Trúc2 Đỗ Hồng Phong1 Lữ Hồng Nam1 Phạm Long Bình1 Lê Thanh Hà3 TÓM TẮT Đặt vấn đề Phẫu thuật điều trị sỏi túi mật STM kèm sỏi ống mật chủ OMC có nhiều phương pháp bao gồm phẫu thuật nội soi PTNS cắt túi mật CTM và lấy sỏi OMC qua ống túi mật OTM hoặc mở OMC lấy sỏi. Mục tiêu Đánh giá tính an toàn hiệu quả của các phương pháp PTNS điều trị STM kèm sỏi OMC. Đối tượng - Phương pháp Cắt ngang 125 trường hợp TH STM kèm sỏi OMC. Kết quả Từ tháng 10 2016 đến tháng 10 2019 có 125 trường hợp TH STM kèm sỏi OMC được chúng tôi điều trị tại bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM. Sỏi OMC chẩn đoán trước mổ 88 sỏi OMC chẩn đoán trong mổ 12 . Các phương pháp điều trị PTNS CTM kèm lấy sỏi OMC qua ống túi mật OTM 31 TH thành công 93 5 chuyển phương pháp khác 6 5 sạch sỏi 100 biến chứng 0 PTNS CTM kèm mở OMC lấy sỏi dẫn lưu ống T trong 93 TH khâu kín OMC trong 1 TH thành công 97 9 chuyển phương pháp khác 2 1 sạch sỏi trong mổ 75 biến chứng 3 3 sạch sỏi sau lấy sỏi qua đường hầm ống T 100 . Không có TH tử vong. Lấy sỏi OMC qua OTM do thời gian phẫu thuật ngắn hơn tỉ lệ sạch sỏi trong mổ cao hơn thời gian nằm viện ngắn hơn so với hơn mở OMC lấy sỏi. Kết luận Các phương pháp PTNS điều trị STM kèm sỏi OMC hiện nay an toàn và hiệu quả. Lấy sỏi OMC qua OTM có nhiều ưu điểm hơn so với mở OMC lấy sỏi. Từ khóa phẫu thuật nội soi PTNS cắt túi mật CTM nội soi mật tụy ngược dòng NSMTND lấy sỏi ống mật chủ OMC qua ống túi mật OTM mở OMC lấy sỏi dẫn lưu ống T khâu kín OMC ABSTRACT RESULTS OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND TRANSCYSTIC COMMON BILE DUCT EXPLORATION OR CHOLEDOCHOTOMY IN MANAGEMENT OF COMMON .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.