Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh Kiên Giang

Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. | THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI TỈNH KIÊN GIANG NGUYỄN HỒNG HÀ LÊ LONG HỒ Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phương pháp phân tích hồi quy đa biến nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện thu nhập truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện ý thức sức khỏe khi về già chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ kết quả nghiên cứu trên nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh Kiên Giang thời gian tới. Từ khóa Quyết định tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực phi chính thức người lao động tỉnh Kiên Giang xây dựng Luật Bảo hiểm xã hôi BHXH số 71 2006 FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PARTICIPATE IN VOLUNTARY SOCIAL INSURANCE OF EMPLOYEES IN THE QH11 đã bổ sung chính sách BHXH tự nguyện INFORMAL SECTOR IN KIEN GIANG PROVINCE BHXHTN và có hiệu lực từ ngày 01 01 2018. Tuy nhiên theo Bùi Sỹ Tuấn 2018 đến nay sau hơn 10 Nguyen Hong Ha Le Long Ho năm thực hiện chính sách BHXHTN có hơn By collecting primary data from 220 informal workers in Kien Giang province using multivariate lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia chỉ regression analysis the authors have found 05 factors chiếm khoảng 0 6 tổng số lao động của khu vực that influence the decision to participate in voluntary phi chính thức khoảng 18 triệu người tính đến năm social insurance of the employees in informal 2016 và chiếm khoảng 0 4 lực lượng lao động. Con sector including awareness and understanding of số này chỉ bằng 1 7 so với người tham gia BHXH voluntary social insurance income communication bắt buộc và 2 so với bảo hiểm thất nghiệp. Điều health awareness in

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    102    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.