Vận dụng phần mềm Quizlet trong kiểm tra đánh giá quá trình dạy học ngoại ngữ

Bài viết bàn về việc kiểm tra, đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học, là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học tập của người học. Thông qua phần mềm Quizlet trong dạy học ngoại ngữ, giáo viên có thể tổng hợp, cung cấp thông tin tới học sinh thông qua nhiều kênh giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo! | VẬN DỤNG PHẦN MỀM QUIZLET TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC NGOẠI NGỮ APPLYING QUIZLET IN TESTING AND EVALUATING LEARNING FOREIGN LANGUAGES PROCESS ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền ThS. Trần Thị Thanh Tâm ThS. Lê Thị Kim Thư Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt Kiểm tra đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá khách quan nghiêm túc đúng cách đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học tập của người học. Thông qua phần mềm Quizlet trong dạy học ngoại ngữ giáo viên GV có thể tổng hợp cung cấp thông tin tới HS thông qua nhiều kênh giao tiếp. Đặc biệt với tính năng đa dạng về nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá của phần mềm có thể giúp học sinh HS tự nhận biết rõ khía cạnh nào làm tốt khía cạnh nào cần nỗ lực hơn đồng thời giúp GV nhận ra những lỗ hổng trong công tác giảng dạy của mình có cơ sở thực tế để thực hiện quá trình tự điều chỉnh tự hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Từ khóa Dạy học ngoại ngữ kiểm tra đánh giá giáo viên học sinh Quizlet 1. Đặt vấn đề Kiểm tra đánh giá được xem là một bộ phận tích hợp trong suốt quá trình dạy học để điều chỉnh phương pháp dạy của người dạy và phương pháp học tập của người học nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy học đạt hiệu quả. Đánh giá kết quả học tập có vai trò quan trọng giúp người dạy thu được những thông tin từ người học phát hiện thực trạng kết quả học tập cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng kết quả đó. Đây là cơ sở để người dạy hướng dẫn người học tự điều chỉnh tự hoàn thiện hoạt động học. Đồng thời giúp người dạy xem xét những yêu cầu đề ra cho người học đã phù hợp chưa các phương pháp dạy học có cần cải tiến không và cải tiến như thế nào chọn lọc được những kĩ năng giáo dục giảng dạy cho phù hợp. Đối với người học kiểm tra đánh giá cung cấp cho họ những thông tin để điều chỉnh hoạt động của mình đồng thời cho biết người học biết họ làm được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    85    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.