Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5.2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Bài giảng Quản trị marketing: Chương - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về hoạch định chương trình marketing mix - chiến lược phân phối; quyết định thiết kế kênh phân phối; quyết định quản trị kênh phân phối; tổ chức và hoạt động kênh phân phối; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Quản trị Marketing Chương 5 Giảng viên Ths. Nguyễn Thị Thu Hồng 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 1 Quyết định thiết kế kênh phân phối Quyết định quản trị kênh phân phối Tổ chức và hoạt động kênh phân phối 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 2 Vì sao phải sử dụng trung gian marketing Trung gian phân phối đem lại sự tiết kiệm 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 3 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRONG THẾ GiỚI PHẲNG 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 4 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 5 Nhà bán buôn những trung gian bán sản phẩm dịch vụ cho các trung gian khác hoặc thị trường công nghiệp Nhà bán lẻ những người trung gian bán sản phẩm dịch vụ trực tiếp cho NTD cuối cùng Đại lý và môi giới những trung gian có quyền hợp pháp thay mặt DN trong giao dịch và tìm kiếm KH Nhà phân phối công nghiệp những trung gian thực hiện hoạt động phân phối trên thị trường công nghiệp 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 6 Điều nghiên Thu thập thông tin để h định chiến lược Khuyếch trương thương mại phổ biến thông tin có sức thuyết phục cao . Tiếp xúc Tìm ra và thông tin với KH tương lai. Phân chia đóng gói phân loại hàng. Thương lượng về giá cả và các vấn đề khác. Tài trợ cấp tín dụng cho khách hàng. Chấp nhận các rủi ro Đặt hàng phản hồi về ý đồ mua hàng của khách hàng tới người cung cấp hàng hóa và đặt hàng giúp Dự trữ quản lý dự trữ vận hành và hoạt động kho 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 7 Phân tích nhu cầu khách hàng Thiết lập mục tiêu các kênh phân phối Xác định các loại kênh phân phối Loại hình kinh doanh các trung gian Số lượng trung gian Điều khoản và trách nhiệm các từng trung gian Đánh giá các kênh phân phối 1 5 2013 Email honganp55@ 0918131321 8 Xác định mức độ dịch vụ mà khách hàng mục tiêu mong muốn trong 5 lĩnh vực sau Quy mô đơn đặt hàng Thi gian chờ Sự thuận tiện về không gian Sự đa dạng của sản phẩm Các dịch vụ hỗ trợ 1 5 2013 Email .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.