Nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm của lực lượng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, biện pháp Kỹ thuật phòng, chống tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phát huy được tính hiệu quả và đã có những đóng góp quan trọng trong các công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thực tế áp dụng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Vì vậy, việc phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả của các biện pháp này là yêu cầu cấp thiết được đặt ra trong tình hình hiện nay. | NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY P H ẠM T H Ị H U Y ỀN T R A N G Trong những năm qua biện pháp Kỹ thuật phòng chống tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phát huy được tính hiệu quả và đã có những đóng góp quan trọng trong các công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thực tế áp dụng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập hạn chế. Vì vậy việc phân tích những nguyên nhân tồn tại hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả của các biện pháp này là yêu cầu cấp thiết được đặt ra trong tình hình hiện nay. Từ khóa Kỹ thuật hình sự kỹ thuật phòng chống tội phạm Công an thành phố Hà Nội. Ngày nhận bài 16 11 2021 Biên tập xong 16 11 2021 Duyệt đăng 18 11 2021 In recent times Technical measure of forensic police force of Ha Noi city s public security has promoted its effectiveness and made important contribution in preventing and combating crime of the city. However the practical application of the measures remain shortcomings and inadequacies. Hence it s crucial to analyst the cause of inadequacies and propose solution to overcome shortcomings and enhance efficiency of these measures in current period. Keywords Forensic science crimes prevention techniques Ha Noi city s public security. K ỹ thuật phòng chống tội phạm chống tội phạm còn ứng dụng các phương là một trong ba nội dung công tiện kỹ thuật khác như Thiết bị giám sát tác Kỹ thuật hình sự đồng thời hành trình thiết bị thu thập bí mật dữ liệu là một biện pháp khoa học kỹ thuật của điện tử để phục vụ công tác trinh sát ngành Công an sử dụng phương pháp điều tra xử lý tội phạm. phương tiện kỹ thuật chuyên dùng vào Nhận thức được vị trí vai trò hiệu các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn để quả của biện pháp Kỹ thuật phòng chống thu thập thông tin tài liệu chứng cứ cần tội phạm trong công tác đấu tranh phòng thiết theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    254    1    25-06-2024
34    425    6    25-06-2024
5    98    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.