Chất lượng giấc ngủ kém và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2021

Ở phụ nữ mang thai, bên cạnh việc ngủ đủ giấc thì chất lượng giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng để bà mẹ có sức khỏe tốt và thai nhi phát triển tốt. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ phụ nữ mang thai có chất lượng giấc ngủ kém và các yếu tố liên quan tại một phòng siêu âm tư nhân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2021. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 26 Số 2 2022 CHẤT LƢỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 Thái Quang Thanh Nhàn1 Diệp Từ Mỹ1 Trần Thị Tuyết Nga1 TÓM TẮT Đặt vấn đề Ở phụ nữ mang thai bên cạnh việc ngủ đủ giấc thì chất lượng giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng để bà mẹ có sức khỏe tốt và thai nhi phát triển tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam vấn đề về chất lượng giấc ngủ và các yếu tố liên quan của phụ nữ mang thai vẫn chưa được quan tâm nhiều. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu Xác định tỷ lệ phụ nữ mang thai có chất lượng giấc ngủ kém và các yếu tố liên quan tại một phòng siêu âm tư nhân ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Đối tượng - Phương pháp Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 174 thai phụ tại một phòng siêu âm tư nhân ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Chọn mẫu thuận tiện thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt bằng bộ câu hỏi Chỉ số Chất lượng Giấc ngủ Pittsburgh PSQI để đánh giá chất lượng giấc ngủ của những người tham gia. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm Epidata và Stata . Kết quả Có 174 thai phụ tham gia nghiên cứu tỷ lệ phản hồi là 100 . Tỷ lệ thai phụ có chất lượng giấc ngủ kém là 62 1 PSQI gt 5 . Các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém gồm tình trạng kinh tế bị thức giấc giữa đêm vì điện thoại di động và điểm số mức độ cảm nhận căng thẳng. Kết luận Hơn một nửa số phụ nữ mang thai tham gia nghiên cứu có chất lượng giấc ngủ kém. Những yếu tố tình trạng kinh tế bị thức giấc giữa đêm vì điện thoại di động và điểm số mức độ cảm nhận căng thẳng có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém của phụ nữ mang thai. Từ khóa chất lượng giấc ngủ PSQI phụ nữ mang thai ABSTRACT POOR SLEEP QUALITY AND ITS RELATED FACTORS AMONG PREGNANT WOMEN IN BUON MA THUOT CITY DAK LAK PROVINCE IN 2021 Thai Quang Thanh Nhan Diep Tu My

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.